Sifrol Er 0.75

Tên thuốc gốc: Dabigatran etexilate
Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên
.
.
.
.