THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nhà Thuốc Hoàng Liêm

Cửa hàng số 1

Địa chỉ: Hoàng Liêm 248 Yersin, Phường Hiệp Thành TP Thủ Dầu Một Bình Dương

Cửa hàng số 2

Địa chỉ: số 1 Thích Quảng Đức Phường Chánh Nghĩa. Tp Thủ Dầu Một Bình Dương

Cửa hàng số 3

Địa chỉ: Số 3 số 209 Cách Mạng Tháng 8 Tp Thủ Dầu Một Bình Dương

Tel: 0274 3822971

Fax: 0274 870878

Email: hoangliempharma@gmail.com

Website: nhathuochoangliem.com